top of page

MUSCLE PHYSIQUE

การแข่งขันหมวดนี้ เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 2013 เพื่อค้นหาผู้ที่มีรูปร่างและสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบ โดยจะมุ่งเน้นที่สัดส่วนและกล้ามเนื้อช่วงบนเป็นหลัก


ประเภทของการแข่งขัน
     1.เพศชาย 
     2.เพศหญิง


รุ่นการแข่งขัน
     1.ตามระดับน้ำหนักชาย 2 รุ่นการแข่งขัน
     2.ตามระดับน้ำหนักหญิง 2 รุ่นการแข่งขัน

รุ่นน้ำหนักและส่วนสูง บริษัทฯ จะเป็นผู้ทำการตรวจวัดให้กับผู้เข้าเเข่งขันและเลือกประเภทน้ำหนักและส่วนสูงให้ตามความเหมาะสม⠀⠀


เกณฑ์และข้อบังคับในการตัดสิน
     1.ความสมมาตรของกล้ามเนื้อ 
     2.ท่าโพสและการแสดงออก 
     3.ขนาดของกล้ามเนื้อ 
     4.เกณฑ์และข้อกำหนดอื่นๆ


ลำดับของการแข่งขัน
     คัดเลือกรอบแรก
        - ผู้เข้าแข่งขันโพสท่าฟรีสไตล์ ภายในเวลา 30 วินาที
***ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้จะเป็นผู้ที่เข้าสู่รอบ Final***


ข้อกำหนดในการแต่งกาย  
     เพศชาย : ชุดว่ายน้ำชาย จะต้องเป็นชุดว่ายน้ำแบบมาตรฐานสากล สีเข้ม ไม่มีลวดลายหรือตราสัญลักษณ์แบรนด์
     เพศหญิง : ชุดว่ายน้ำหญิง จะต้องเป็นชุดบิกินี่สองชิ้นแบบมาตรฐานสากล ไม่จำกัดสี ไม่มีลวดลายหรือตราสัญลักษณ์แบรนด์ สวมรองเท้าส้นสูง


* สามารถสวมใส่เครื่องประดับได้ตามความเหมาะสม
** อนุญาตให้ใช้ครีมเปลี่ยนสี หรือน้ำมันสำหรับทาตัวได้ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากจนเกินไป
*** ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จะถูกตัดคะแนน

bottom of page